Cung Cấp Nội Dung Theo Trình Độ

 

Thấu Hiểu Trình Độ

Đánh giá chính xác trình độ học viên với bài kiểm tra định kỳ VPA xây dựng theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR và GSE, được công nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu

Nội Dung Học Theo Trình Độ

Hệ thống tự động phân tích, sắp xếp nội dung học từ dễ đến khó, phù hợp cho từng trình độ

Công Nghệ Đo Lường Cá Nhân Hóa

Rút Ngắn Tối Đa Thời Gian Thành Thạo Giao Tiếp Tiếng Anh

 

Thấu Hiểu Điểm Mạnh, Điểm Yếu Học Viên

Đo lường, phân tích độ mạnh yếu từng kỹ năng, từ vựng, điểm ngữ pháp để tối ưu trải nghiệm học

Tự Động Lồng Ghép Nội Dung Học Phù Hợp

Chọn lọc bài học phù hợp nhằm cải thiện kỹ năng yếu, phát huy kỹ năng mạnh. Lặp lại từ vựng, điểm ngữ pháp còn yếu cho tới khi sử dụng thành thạo

 

Bộ Công Cụ Cá Nhân Hóa

 

Ngân Hàng Từ Vựng Cá Nhân Hóa

Từ vựng đã học được cập nhật tự động vào ngân hàng từ vựng cá nhân hóa và sắp xếp theo độ mạnh yếu cho phép học viên ôn tập hiệu quả

Kho Ngữ Pháp Cá Nhân Hóa

Độ khó các điểm ngữ pháp được phân loại theo từng trình độ. Các điểm ngữ pháp từng sai trong quá trình học được lưu trữ lại kèm theo ngữ cảnh sai cho phép người học tự hoàn thiện ngữ pháp bản thân

Hãy để chúng tôi chăm sóc cho thời gian học Tiếng Anh của bạn