Tại sao chọn khoá học này?

❍ Khóa hoc Nghiệp vụ Kinh doanh được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bổ sung kiến thức về kinh doanh chuẩn Úc & Quốc tế cho học viên, những người đang đảm nhận trách nhiệm ngày càng cao trong tổ chức của họ. Và áp dụng chúng trong tương lai gần
❍ Chương trình này được thiết kế để trang bị cho bạn các kỹ năng kinh doanh cần thiết để dẫn dắt đi đến thành công và quản lý nhân lực trong môi trường kinh doanh
❍ Bạn sẽ đạt được các kỹ năng và kiến thức quan trọng trong các lĩnh vực như WHS, sắp xếp các cuộc họp, dịch vụ khách hàng, cách thực hiện bảng tính, phát triển năng lực cho từng cá nhân và nhóm, các hoạt động tài chính và quản trị rủi ro

Triển vọng nghề nghiệp

▸ Administrator
▸ Project Officer
Tên khoá học BSB40215 CIV In Business - Nghiệp vụ Kinh Doanh
Thời lượng khóa học Các khóa học của QTS là tự học. Tùy thuộc vào tiến độ học tập của mình mà học viên có thể hoàn thành khóa học từ 6 tháng đến 24 tháng.
Bắt đầu khoá học Bạn có thể liên hệ với QTS và đăng ký học ngay hôm nay
Phương pháp truyền tải Online với phương pháp Blended Learning - học trực tuyến kết hợp trực tiếp
QTS cung cấp hỗ trợ 24/7. Sinh viên được hỗ trợ bởi các trợ giảng giàu kinh nghiệm thông qua điện thoại, email, hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng QTS trong suốt thời gian học.
Chứng nhận Nationally Recognised
Phương thức học tập Assessments, Case studies, Demonstrations, Portfolio of evidence, Written reports
Bằng cấp Quality Training Solutions

Trình độ Hoàn thành chương trình lớp 11
Độ tuổi Từ 16 tuổi
Thiết bị cần thiết Máy tính, Laptop, Tablet
Ngôn ngữ Tiếng Anh 100%
Yêu cầu khác Tiếng Anh tương đương trình độ 5.5 trở lên, hoặc hoàn thành bài test đầu vào của QTS
Nếu chưa thi Tiếng Anh hoặc chưa đủ trình độ có thể tham khóa học Tiếng Anh chuyên ngành của QTS English

➢ Học viên sẽ hoàn thành 10 môn trong tổng số 16 môn học để được cấp văn bằng CIV trong hệ thống giáo dục Úc - Văn bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo nghề nghiệp chuyên nghiệp của Úc.
➢ Khóa học nhân sự bao gồm 1 môn chính bắt buộc và 9 môn học tự chọn. Bạn nên chọn những môn phù hợp với nhu cầu thực tế, năng lực và sở thích.
➢ Bài tập của từng môn học được chính các giáo sư chuyên ngành tại Australia chấm, phản hồi và trả kết quả cho bạn

Các Môn Bắt Buộc

BSBWHS401

Triển khai và giám sát các chính sách và qui trình an toàn lao động theo chuẩn quốc tế

Implement and monitor WHS policies, procedures and programs to meet legislative requirements

Các Môn Tự Chọn

BSBADM405

Kỹ năng quản lý và chủ trì cuộc họp

Organise meetings

BSBCUS402

Xác định nhu cầu khách hàng

Address customer needs

BSBADM409

Phối hợp các nguồn lực kinh doanh

Coordinate business resources

BSBITU401

Thiết kế và phát triển các dạng tài liệu phức tạp trên máy tính

Design and develop complex text documents

BSBLED401

Kỹ năng phát triển năng lực đội nhóm và cá nhân

Develop teams and individuals

BSBREL401

Xây dựng mạng lưới các mối quan hệ

Establish networks

BSBRES401

Kỹ năng phân tích và trình bày các dữ liệu nghiên cứu

Analyse and present research information

BSBCUS403

Triển khai các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng

Implement customer service standards

BSBEBU401

Đánh giá và duy trì website hiệu quả

Review and maintain a website

BSBITU402

Phát triển và sử dụng bảng tính phức tạp

Develop and use complex spreadsheets

BSBMKG413

Quảng bá sản phẩm và dịch vụ

Promote products and services

BSBMKG414

Triển khai các hoạt động marketing

Undertake marketing activities

BSBPMG522

Thực hiện dự án

Undertake project work

BSBRSK401

Xác định rủi ro và áp dụng quy trình quản trị rủi ro

Identify risk and apply risk management processes

BSBITU404

Phát triển và sử dụng bảng tính phức tạp trên máy tính

Produce complex desktop published documents

Trinh Trần

Thành phố Hồ Chí Minh

“ CIV in Business is one of the best course I’ve studied so far. With CIV certificate, I have an overall look at the world of business, all essential knowledge is there, and they are easy to apply through all the case study in the course assessment. Especially with the new learning method – the “Blended learning”, it helps me a lot, I can control my study progress and I can study it anywhere as long as I still have the internet connections and whenever I’m having trouble with my study, QTS always support me. ”

Hãy để QTS hỗ trợ bạn